Zastupanje kod upućivanja radnika u SRN


 

Zakon o regulisanju opšte minimalne zarade u SR Nemačkoj donet je avgusta 2014. godine (Mindestlohngesetz) i primenjuje se od 1. januara 2015. godine. Minimalna cena rada prema ovom zakonu utvrđena je na 8.50 evra po času u bruto iznosu, od kojeg se odbijaju porez na zaradu i doprinosi na teret zaposlenog za obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje. Zakonom su utvrđene obaveze poslodavca – kako domaćih, tako i onih sa sedištem u inostranstvu - u pogledu evidencije, obaveze prijavljivanja nadležnim organima, čuvanja dokumenata, kao i visina kazni za kršenje odredbi ovog zakona.
Shodno tome ovaj zakon se primenjuje i na oblast prekograničnog drumskog saobraćaja – kako putničkog, tako i kod prevoza tereta.
Od 1. januara 2017. godine minimalna bruto cena rada u SRN iznosi 8,84 evra o času.
Izmenama u pogledu prijavljivanja vozača koji se upućuju na rad na teritoriji SR Nemačke od 1. jula 2017. godine se značajno menja primena nemačkog Zakona o minimalnoj ceni rada. Umesto dosadnjeg paušalnog prijavljivanja putem telefaksa, prevoznici su ubuduće obavezni da vozače na osnovu realnog plana ugovorenih vožnji prijavljuju iskljivo preko internet portala nemačke Carinske uprave.
Nemačkim organima ovaj način prijavljivanja omogućava da efikasnije i češće kontrolišu inostrane prevoznike. Neredovno, neuredno i paušalno prijavljivanje upućenih voza, a naročito izbegavanje obaveze prijavljivanja, ubuduće mogu biti sankcionisani prilikom svake vrste kontrole u SR Nemačkoj saobraćajne ili kontrole od strane Službe za prevoz tereta (BAG). U slučaju da prevoz obavlja voz za kojeg ne postoji uredna prijava, carinski organi mogu pokrenuti prekršajni postupak, odnosno izreći prekršajnu kaznu. Radi uštede u troškovima, a posebno s obzirom da se od 1. jula 2017. god može očekivati intenziviranje kontrola, prevoznicima koji obavljaju prevoz u SR Nemačku nudimo uslugu zastupnika i savetnika za primenu Zakona o minimalnoj ceni rada. N cilj je da zajedno sa klijentom obezbedimo ekonomnije udovoljavanje zahtevima nemačkih kontrolnih organa, posebno u pogledu pripreme i dostavljanja dokumentacije.

 

Ovaj set usluga obuhvata:

  •  Otvaranje i administriranje korisničkog naloga na portalu Carinske uprave SR Nemačke za prevoznika

(u Vaše ime ćemo otvariti i  administrirati  korisnki naloga na portalu Carinske uprave SRN za prijavljivanje vozača koji se upućuju na rad u SRN)

  • Prijava vozača

(prijavljivanje vozača koje prevoznik namerava da uputi na rad na teritoriju SR Nemačke putem internet portala Carinske uprave SR Nemačke, a na osnovu prethodno dostavljenih podataka o vozaču - dozvola traje šest meseci i potrebne su dve prijave tokom godine)

  •  Komunikacija sa nemačkim organima

(neposrednu komunikacije sa nemačkim organima u vezi sa primenom Zakona o minimalnoj ceni rada, prijem upita, dopisa i akata preko predstavništva koje zastupnik ima u SRN)

  •  Pravovremeno obaveštavanje prevoznika o izmeni propisa i savetovanje usluge o načinu vođenju dokumentacije za svakog vozača

(obaveštavanje prevoznika o svakom zahtevu organa kontrole i nadzora SR Nemačke, zastupanje u postupku kontrole, dostava dokumentacije nadležnom organu; stalno obaveštavanje o izmenama propisa, pružanje savetodavnih usluga i neophodne stručne pomoći u pogledu primene Zakona o minimalnoj ceni rada) 

 

CENOVNIK 

 

OPIS

Broj upućenih radnika

Cena

Cena za članove PUMEDTRANS*

Godišnja naknada za zastupanje u pogledu primene Zakona o minimalnoj ceni rada u SRN

do 5

            180 €

            150 €

6 do 10

            210 €

            175 €

11 do 25

            330 €

            275 €

26 do 50

            480 €

            400 €

51 do 100

            570 €

            475 €

101 i više

            750 €

            625 €

Obrada redovnih zahteva kontrolnih organa – priprema dokumentacije u postupku kontrole

100 €

75 €

Savetodavne i stručne usluge kod rešavanja nespecifičnih zahteva kontrolnih organa (kada postoji prekršajna prijava) – po radnom satu

45 €

30 €

Usluge prevođenja

strana teksta/ 1650 karaktera

10 €

7,5 €

obrasci A4/ A5 paušalno

5 €

4 €

 

 

                  * POSEBAN POPUST OSTVARUJU ČLANICE PUMEDTRANSA

 

Zaključivanjem godišnjeg ugovora o zastupanju i savetovanju prevoznici smanjuju rizik da zbog nepoznavanja propisa ili zbog neodazivanja na zahtev za sprovođenje kontrole učine prekršaj. U slučajevima kada nemački organi pokrenu postupak redovne kontrole prevoznici nisu izloženi visokim troškovima za pripremu i dostavu dokumentacije. Naš stručni tim redovno prati izmene nemačkih propisa i evidentira različitu praksu kontrolnih organa, kako bi se umanjio rizik za izricanje visokih novčanih kazni zbog eventualnog i materijalno dokazivog nepoštovanja Zakona o minimalnoj ceni rada.

            

              Zahteve za ponudu ili zainteresovanost za zaključivanje ugovora prevoznici mogu upućivati direktno ili                           posredstvom PU „Međunarodni transport“.