Stručna pomoć u postupku kontrole organa SRN


Prevoznici koji samostalno prijavljuju vozače koje upućuju u SR Nemačku i ne koriste uslugu stalnog predstavnika za kontakt sa nemačkim organima, u slučajevima kontrole ili kod prekršajnih kazni mogu radi pripreme dokumentacije i podrške u komunikaciji sa nemačkim organima angažovati naše stručno osoblje.

  

   CENOVNIK USLUGA  

 

OPIS

Cena

Cena za članove PUMEDTRANS

Priprema dokumentacije u postupku kontrole po radnom satu (od 4 do 8 sati, u zavisnosti od  broja radnika i perioda za koji se obavlja kontrola)

50 € /h

35 € /h

Stručna i savetodavna pomoć po radnom satu kod prekršajnih postupaka i u drugim slučajevima komunikacije sa nemačkim organima. U slučaju kada je izrečena kazna ili potvrdom o kauciji naveden iznos kazne varijabilni deo  - naknada za uspešno obavljen posao se ugovara u odnosu na iznos ostvarenog umanjenja.

60 € /h

40 € /h

Priprema odgovora/ izjašnjenja na zahtev organa

60 €

50 €

Usluge prevođenja

strana teksta/ 1650 karaktera

12 €

10 €

obrasci A4/ A5 paušalno

7 €

5 €