STALNI ZASTUPNIK U AUSTRIJI

 

 

Od početka 2017. godine učestale su kontrole prevoznika na teritoriji Austrije, koja je za jedan broj naših klijenata važno odredište, a za većinu predstavlja često tranzitno područje. Porastao je i broj prekršajnih postupaka, uz zadržavanje visokih kaucija, koje austrijski policijski organi izriču tokom kontrole. U najvećem broju slučajeva sama prekršajna kazna je daleko manja, ali austrijski organi po pravilu rešenja uručuju isticanjem na oglasnoj tabli, a ne poštom. Od početka godine evidentirali smo više desetina ovakvih slučajeva.  

 

Iz tih razloga smo odlučili da našu uslugu STALNOG PREDSTAVNIKA, koju smo do sada pružali u NEMAČKOJ, proširimo i na AUSTRIJU.

 

Profesionalna usluga pod fer uslovima – to je naš moto:

 

Za sve naše klijente uslugu STALNOG PREDSTAVNIIKA ZA NEMAČKU I AUSTRIJU pružamo pod postojećim uslovima – bez dodatnih troškova!