Povraćaj PDV-a za plaćenu robu i usluge u SRN i Austriji


Na osnovu uzajamnosti pravna lica sa sedištem u Srbiji imaju pravo povraćaja plaćenog PDV za robu i usluge nabavljene u SR Nemačkoj (sem za motorna goriva i putarinu). Minimalni godišnji iznos PDV za povraćaj iznosi 500 evra. U ime i za račun klijenata podnosimo zahteve nadležnom poreskom organu SRN, dostavljamo neophodnu dokumentaciju i obavljamo transfer vraćenog PDV. Naknada za ovu uslugu naplaćuje se tek nakon uspešno izvršenog povraćaja, obračunava se procentualno u odnosu na iznos vraćenog PDV.