Zastupanje u Saveznoj Republici Nemačkoj, Austriji i Srbiji


Stalni predstavnik

  • Izrada potvrde o stalnom predstavniku za svako vozilo - Iskaznica
  • Komunikacija sa organima SRN
  • Prijem pošte u ime klijenta u SRN
  • Savetodavna usluga u slučaju kontrola
  • Priprema odgovora i dokumentacije na zahtev organa SRN


 

ZASTUPANJE U AUSTRIJI


Upućivanje vozača

  • Otvaranje i administriranje korisničkog naloga na portalu Carinske uprave SRN
  • Prijava vozača koji se upućuju u SRN
  • Komunikacija sa nemačkim organima
  • Obaveštavanje prevoznika o izmeni propisa i savetovanje usluge u vezi sa minimalnom cenom rada
  • Učešće u postupku kontrole 


Stručna pomoć u postupku kontrole organa SRN

Prevoznici koji samostalno prijavljuju vozače koje upućuju u SRN i ne koriste uslugu Stalnog predstavnika u SRN u slučajevima kontrole mogu radi pripreme dokumentacije i podrške u komunikaciji sa nemačkim organima angažovati naše stručno osoblje.Povraćaj PDV-a za plaćenu robu i usluge u SRN i Austriji

Na osnovu uzajamnosti pravna lica sa sedištem u Srbiji imaju pravo povraćaja plaćenog PDV za

robu i usluge nabavljene u SR Nemačkoj (sem za motorna goriva i putarinu). Minimalni godišnji iznos PDV za povraćaj iznosi 500 evra. U ime i za račun klijenata podnosimo zahteve nadležnom poreskom organu SRN, dostavljamo neophodnu dokumentaciju i obavljamo transfer vraćenog PDV. Naknada za ovu uslugu naplaćuje se tek nakon uspešno izvršenog povraćaja, obračunava se procentualno u odnosu na iznos vraćenog PDV.