Propisi o upućivanju vozača u EU

Za više informacija o primeni propisa u pojedinim zemljama kliknite na zastavicu

Zemlja

Opšte informacije

Primena

Ostale informacije

Austrija

Naziv zakona:

LSD-BG - Zakon o sprečavanju socijalnog dampinga

Primena u transportu:

Od 01.01.2011.

Vrsta prevoza:

- bilateralni transporti

- kabotaža

Preduzeća iz:

- svi prevoznici obavezno izdaju vozaču izvod iz ugovora o radu i drugu dokumentaciju, prevoznici iz EU vozaču moraju pre prijave kontrolnom organu pribaviti A1 obrazac 

Predstavnik u Austriji:

- obavezan

Prijavljivanje:

- Pre upućivanja vozača posredstvom portala Ministarstva finansija Austrije

Važnost prijava:

- 6 meseci

Servis EXPO za Austriju:

- Da

Naziv zakona:

MiLoG - Zakon o minimalnoj zaradi

Primena u transportu:

Od 15.07.2015.

Vrsta prevoza:

- bilateralni transporti

- kabotaža

Preduzeća iz:

- svi inostrani prevoznici

Predstavnik u Nemačkoj

- nije obavezan

Prijavljivanje:

- Pre upućivanja vozača posredstvom portala Carinske uprave za kontrolu rada na crno

Važnost prijava:

- 6 meseci

Servis EXPO za Nemačku:

- Da

Nemačka

Holandija

Naziv zakona:

WagwEU - Zakon o pravima upućenih radnika

Primena u transportu:

Od 01.03.2020., efektivno od 01.09.2020.

Vrsta prevoza:

- bilateralni transporti

- kabotaža

Preduzeća iz:

- EU, obaveza prijavljivanja

- SRB, BiH, MK, MNE - faktički obavezno prijavljivanje

Predstavnik u Holandiji:

- obavezan

Prijavljivanje:

- Pre upućivanja vozača posredstvom portala Ministarstva rada Kraljevine Holandije

Važnost prijava:

- 12 meseci

Servis EXPO za Holandiju:

- Da

Francuska

Naziv zakona:

loi Macron - Zakon o jednakim ekonomskim šansama

Primena u transportu:

Od 01.07.2016.

Vrsta prevoza:

- bilateralni transporti

- kabotaža

Preduzeća iz:

- svi inostrani prevoznici, uz obavezu prijavljivanja

Predstavnik u Francuskoj:

- obavezan

Prijavljivanje:

- Pre upućivanja vozača posredstvom portala Ministarstva rada Francuske

Važnost prijava:

- 6 meseci

Servis EXPO za Francusku:

- Da

Naziv zakona:

Salario Minimo Italiano - Zakon o ekonomskoj jednakosti

Primena u transportu:

Od 17.07.2016

Vrsta prevoza:

- kabotaža

Preduzeća iz:

- Svi inostrani prevoznici

Predstavnik u Italiji:

- obavezan

Prijavljivanje:

- Pre upućivanja vozača posredstvom portala Ministarstva rada i socijalne politike

Važnost prijava:

- 3 meseca

Servis EXPO za Italiju:

- Da

Italija

  • Facebook
  • LinkedIn - Grau Kreis
  • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.