Propisi o upućivanju vozača u EU

08Jun_Evropa karta nova.png

Nemačka

MiLoG

Zakon o o minimalnoj zaradi

023-germany.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici) 

 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala 

Trajanje prijave: 

 • Do 6 meseci, na osnovu stvarnog plana angažovanja.

Predstavnik u Nemačkoj:

 • Poželjno, nadležni organ po pravilu ne preduzimaju dokumentarne kontrole u preduzećima koja imaju predstavnika

 

 Minimalna zarada:

 • Prema Uredbi o sprovođenju Zakona o minimalnoj zaradi od 1. januara 2021. najniža satnica iznosi 9,50 €. Od 1. jula 2021. iznos minimalne zarade se koriguje na 9,60 €.

 • Dodaci za noćni rad (od 23:00 do 06:00), rad nedeljom i državnim praznicima iznose od 25% do 150% u odnosu na redovan rad. Obaveza poslodavca da dodatke isplaćuje nije regulisana Zakonom o minimalnoj zaradi i zavisi od ugovora o radu ili kolektivnog ugovora.

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Posedovanje dokumentacije u vozilu nije izričito propisano;

 • Poželjno posedovanje izvoda iz ugovora o radu na nemačkom jeziku.

 

​​Kontrola primene:

 • Prilikom kontrola na putevima predstavnici policijskih, carinskih i drugih organa evidentiraju podatke vozača i u određenim slučajevima proveravaju da li su vozači prethodno bili prijavljeni;

 • Česte dokumentarne kontrole: na zahtev organa neophodno dostaviti kompletnu radnu evidenciju, obračune zarada i dokaze o isplati zarade;

 • Tokom 2019. godine u više navrata intenzivne kontrole na putevima, uz primenu unakrsnih anketa vozača zaposlenih kod istog poslodavca.

​Kaznena politika:

 • Rigorozna

 • Ukoliko angažovanje vozača nije pravovremeno prijavljeno na portal kazna, u zavisnosti od kvalifikacije prekšraja, iznosi od 1.500 do 6.000 evra;

 • U slučajevima kada poslodavac odbije da sarađuje u postupku dokumentarne kontrole, odnosno ne poseduje zakonom i uredbama propisanu dokumentaciju kazna iznosi od 6.000 do 30.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja;

 • U slučajevima kada se dokaže da poslodavac za radno vreme u Nemačkoj nije isplatio propisanu minimalnu zaradu maksimalna kazna iznosi 500.000 evra.