Propisi o upućivanju vozača u EU

08Jun_Evropa karta nova.png

Italija

Salario Minimo Italiano

Zakon o ekonomskoj jednakosti

024-italy.png

Primena:

 • Samo kabotažni prevoz (svi prevoznici)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala, a na osnovu Uredbe Distacco 136/2016

Trajanje prijave: 

 • Važnost sertifikata je 3 meseci.

 • Vozači  upućeni u Italiju moraju biti registrovani kod nadležnog italijanskog ministarstva do ponoći dan pre početka rada u Italiji.

Predstavnik u Francuskoj:

 • Obavezno. Predstavnik je dužan biti na raspolaganju italijanskim organima u slučaju kontrole do dve godine nakon isteka važenja prijave.

 

Minimalna zarada:

 • Prema italijanskom nacionalnom kolektivnom ugovoru o transportu, u zavisnosti od kvalifikacije vozača od 9.79 evra do 10.42 evra po satu;

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija sertifikata o prijavi vozača – u kojoj se navodi minimalna zarada po satu i naknada putnih troškova bozaču

 • Kopija ugovora o radu (prevod na italijanski);

 • Dokaz o isplati zarade-platna lista (prevedena na italijanski)

 • A1 obrazac

Kontrola primene:

 • Inspektori Ministarstva rada i socijalne politike na putevima učestalo kontrolišu da li vozači poseduju sertifikate i  sva potrebna dokumenta;

Kaznena politika:

 • Stroga;

 • Ukoliko vozač ne poseduje sertifikat o upućivanju kazna iznosi od150 evra do 500 evra, za svakog zaposlenog

 • Ukoliko poslodavac nije  imenovao predstavnika u Italiji kazna iznosi između 2.000 i 6000 evra.

 • Ukoliko vozač ne poseduje potvrdu o knjiženju i kopiju platnog lista prevedenu na italijanski kazna iznosi od 1000 evra do 10000 evra

 • Ako ne postoji A1 sertifikat kazna iznosi do 6000 evra

 • Ako knjiženje nije tačno i italijanska  i firma koja obavlja kabotažu biće kažnjeni sa po 50 evra za svakog vozača dnevno ( minimalno 5000 evra, a maksimalno 50 000 evra)