Propisi o upućivanju vozača u EU

08Jun_Evropa karta nova.png

Holandija

WagwEU

Zakon o radnim uslovima upućenih radnika

026-netherlands.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj i kabotaža (prevoznici iz EU)

 • Obaveze prevoznika iz trećih zemalja nisu precizno definisane, preporuka je da primenjuju odgovarajuće zakonske odredbe i poštuju propisanu minimalnu cenu rada.

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za prevoznike iz drugih članica EU;

 • Zvanični portal za prijavljivanje omogućava prijavu i za prevoznike iz trećih zemalja.

Trajanje prijave: 

 • U sektoru saobraćaja omogućenje je podnošenje godišnje prijave.

Predstavnik u Holandiji:

 • Na osnovu Zakona o pravima upućenih radnika obavezno je imanovanje predstavnika;

 

Minimalna zarada:

 • Na dan 01.01.2021. minimalna bruto zarada po satu za vozače u međunaodnom transportu iznosila je 11,36 €.

​Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Vozač je obavezan da poseduje broj elektronske prijave o upućivanju;

 • Vozači koji nisu državljani EU, a rade za poslodavca sa sedištem u EU obavezno moraju posedovati radnu i boravišnu dozvolu zemlje u kojoj se nalazi sedište poslodavca, a na teritoriji Holandije može biti angažovan najduže do 90 dana.

Kontrola primene:

 • Počev od 01.09.2020. uz izricanje sankcija u slučaju nepoštovanja propisa.

Kaznena politika:

 • Počev od 01.09.2020. uz izricanje sankcija u slučaju nepoštovanja propisa.