Propisi o upućivanju vozača u EU

Holandija

WagwEU

Zakon o radnim uslovima upućenih radnika

026-netherlands.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj i kabotaža (prevoznici iz EU)

 • Obaveze prevoznika iz trećih zemalja nisu precizno definisane, preporuka je da primenjuju odgovarajuće zakonske odredbe i poštuju propisanu minimalnu cenu rada.

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za prevoznike iz drugih članica EU;

 • Zvanični portal za prijavljivanje omogućava prijavu i za prevoznike iz trećih zemalja.

Trajanje prijave: 

 • U sektoru saobraćaja omogućenje je podnošenje godišnje prijave.

Predstavnik u Holandiji:

 • Na osnovu Zakona o pravima upućenih radnika obavezno je imanovanje predstavnika;

 

Minimalna zarada:

 • Počev od 01.07.2020. minimalna bruto zarada po satu iznosi 10,77 €;

 • Na sektor saobraćaja primenjuje se i granski kolektivni ugovor.

​Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Vozač je obavezan da poseduje broj elektronske prijave o upućivanju;

 • Vozači koji nisu državljani EU, a rade za poslodavca sa sedištem u EU obavezno moraju posedovati radnu i boravišnu dozvolu zemlje u kojoj se nalazi sedište poslodavca, a na teritoriji Holandije može biti angažovan najduže do 90 dana.

Kontrola primene:

 • Počev od 01.09.2020. uz izricanje sankcija u slučaju nepoštovanja propisa.

Kaznena politika:

 • Počev od 01.09.2020. uz izricanje sankcija u slučaju nepoštovanja propisa.

 • Facebook
 • LinkedIn - Grau Kreis
 • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.