Propisi o upućivanju vozača u EU

Francuska

loi Macron

Zakon o ekonomskoj jednakosti

021-france.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici)

 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala 

Trajanje prijave: 

 • Važnost sertifikata je 6 meseci.

Predstavnik u Francuskoj:

 • Obavezno, predstavnik može biti isključivo lice koje poseduje odgovarajuću registraciju za obavljanje delatnosti u Francuskoj (SIRET broj).

  

Minimalna zarada:

 • Prema francuskim propisima minimalna zarada od 29. februara 2020. godine iznosi od 10,39 € do 11,22 € po radnom satu, u zavisnosti od kvalifikacije vozača i godina staža kod poslodavca;

 • U Francuskoj sedmično radno vreme iznosi 35 sati i poslodavac je dužan da vozaču od 36. do 43. radnog sata obračuna i isplati dodatak od 25%, odnosno od 44. do 48 sata dodatak od 50% na osnovnu zaradu. 

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija sertifikata o prijavi vozača;

 • Kopija ugovora o radu (prevod nije obavezan);

 • A1 obrazac (za preduzeća iz trećih zemalja kopija prijave kod nadležne ustanove socijalnog osiguranja).

Kontrola primene:

 • Inspektori Ministarstva rada na putevima učestalo kontrolišu da li vozači poseduju sertifikate;

 • Prevoznici su dužni da svom predstavniku redovno dostavljaju dokumentaciju o radnom angažovanju vozača u Francuskoj i isplaćenim zaradama (najkasnije 30 dana po isteku kalendarskog meseca);

 • Dokumentarna kontrola sprovodi se automatizovanim nadzorom rada predstavnika preko portala SIPSI.

 

Kaznena politika:

 • Sroga;

 • Ukoliko vozač ne poseduje sertifikat o upućivanju kazna iznosi do 750 evra, odnosno do 450 evra ukoliko vozač nema kopiju ugovora o radu;

 • Ukoliko poslodavac nije izvršio prijavu vozača i puterm portala SIPSI generisao sertifikat ili u slučaju da nije imenovao predstavnika u Francuskoj kazna iznosi 2.000 evra za svakog vozača, a u slučaju ponovljenog prekršaja tokom 2 godine 4.000 evra.

 • Poslodavcima, koji vozačima za radno angažovanje na teritoriji Francuske isplate nižu zaradu od propisane, može biti izrečena opšta krivična sankcija do 1.500 evra, odnosno prekršajna kazna do 2.000 evra, u zavisnosti od zakonskog osnova i organa koji je vršio kontrolu;

 • U slučajevima kada poslodavac u dužem vremenskom periodu isplaćuje nižu zaradu od propisane, može biti izrečena prekršajna kazna do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj (svakog vozača);

 • Nepoštovanje odredbi o evidentiranju vremena rada u Francuskoj i izvršenih isplata smatra se krivičnim delom za koje preti kazna od 45.000 evra, odnosno 3 godine zatvora; 

 • Facebook
 • LinkedIn - Grau Kreis
 • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.