Propisi o upućivanju vozača u EU

08Jun_Evropa karta nova.png

Francuska

loi Macron

Zakon o ekonomskoj jednakosti

021-france.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici)

 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala 

Trajanje prijave: 

 • Važnost sertifikata je 6 meseci.

Predstavnik u Francuskoj:

 • Obavezno, predstavnik može biti isključivo lice koje poseduje odgovarajuću registraciju za obavljanje delatnosti u Francuskoj (SIRET broj).

  

Minimalna zarada:

 • Prema francuskim propisima minimalna zarada vozača u međunarodnom transportu od 25. marta 2021. godine iznosi od 10,49 € do 11,33 € po radnom satu, u zavisnosti od kvalifikacije vozača i godina staža kod poslodavca;

 • U Francuskoj sedmično radno vreme iznosi 35 sati i poslodavac je dužan da vozaču od 36. do 43. radnog sata obračuna i isplati dodatak od 25%, odnosno od 44. do 48 sata dodatak od 50% na osnovnu zaradu. 

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija sertifikata o prijavi vozača;

 • Kopija ugovora o radu (prevod nije obavezan);

 • A1 obrazac (za preduzeća iz trećih zemalja kopija prijave kod nadležne ustanove socijalnog osiguranja).

Kontrola primene:

 • Inspektori Ministarstva rada na putevima učestalo kontrolišu da li vozači poseduju sertifikate;

 • Prevoznici su dužni da svom predstavniku redovno dostavljaju dokumentaciju o radnom angažovanju vozača u Francuskoj i isplaćenim zaradama (najkasnije 30 dana po isteku kalendarskog meseca);

 • Dokumentarna kontrola sprovodi se automatizovanim nadzorom rada predstavnika preko portala SIPSI.

 

Kaznena politika:

 • Sroga;

 • Ukoliko vozač ne poseduje sertifikat o upućivanju kazna iznosi do 750 evra, odnosno do 450 evra ukoliko vozač nema kopiju ugovora o radu;

 • Ukoliko poslodavac nije izvršio prijavu vozača i puterm portala SIPSI generisao sertifikat ili u slučaju da nije imenovao predstavnika u Francuskoj kazna iznosi 2.000 evra za svakog vozača, a u slučaju ponovljenog prekršaja tokom 2 godine 4.000 evra.

 • Poslodavcima, koji vozačima za radno angažovanje na teritoriji Francuske isplate nižu zaradu od propisane, može biti izrečena opšta krivična sankcija do 1.500 evra, odnosno prekršajna kazna do 2.000 evra, u zavisnosti od zakonskog osnova i organa koji je vršio kontrolu;

 • U slučajevima kada poslodavac u dužem vremenskom periodu isplaćuje nižu zaradu od propisane, može biti izrečena prekršajna kazna do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj (svakog vozača);

 • Nepoštovanje odredbi o evidentiranju vremena rada u Francuskoj i izvršenih isplata smatra se krivičnim delom za koje preti kazna od 45.000 evra, odnosno 3 godine zatvora;