Propisi o upućivanju vozača u EU


Zemlje u kojima se propisi o upućivanju obavezno primenjuju na oblast saobraćaja, uz obavezu prethodnog prijavljivanja vozača: 

 • Austrija 
 • Belgija
 • Francuska
 • Holandija
 • Italija
 • Nemačka

Zemlje u kojima se propisi o upućivanju u nekim slučajevima primenjuju na oblast saobraćaja, sa ili bez obaveze prethodnog prijavljivanja vozača: 

 • Danska
 • Luksemburg
 • Poljska
 • Češka

 
Austrija
LSD-BG

Zakon o suzbijanju socijalnog dampinga


Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici) 
 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za prevoznike iz EU, isključivo preko zvaničnog portala 

Trajanje prijave: 

 • Do 6 meseci, uz obavezno unošenje registarske oznake vozila.

Predstavnik u Austriji:

 • Poželjno, ukoliko nije imenovan,  predstavnikom se smatra svaki vozač pojedinačno.

 

 

Minimalna zarada:

 • Prema kolektivnom ugovoru u sektoru prevoza robe, od 1. januara 2020. godine minimalna satnica vozača kreće se od 9,66 € do 10,90 € po radnom satu, u zavisnosti od kvalifikacije i godina staža kod poslodavca. 

 

  

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija prijave na portalu;
 • Izvod iz ugovora o radu ili kopija ugovora o radu (prevod na nemački jezik);
 • A1 obrazac (ne odnosi se na preduzeća iz trećih zemalja);
 • radna evidencija za prethodnih 28 dana;

Kontrola primene:

 • Redovna kontrola na putevima: Od vozača se zahteva da prezentuju propisanu dokumentaciju, kontrolni organi prihvataju dokumenta na elektronskim uređajima (mobilni telefoni, tableti) ili uputstvo kako da pristupe podacima na cloud serverima; 
 • Povremene dokumentarne kontrole: na zahtev organa neophodno dostaviti obračune zarada i dokaze o isplati zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom u sektoru prevoza robe;
 • Od 01.01.2020. najavljene opsežne kontrole na putevima;

 

Kaznena politika:

 • Rigorozna
 • Kada vozač ne poseduje neophodna dokumenta u vozilu ili kada se nedostajuća dokumenta dostave nakon zadatog roka od 500 do 5.000 evra za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 1.000 do 10.000 evra kod ponovljenog prekršaja;
 • Kada vozač nije na vreme prijavljen ili prijava nije izmenjena (napr. izmena registarske oznake  kamiona) od 1.000 do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 2.000 do 20.000 evra kod ponovljenog prekršaja;
 • Kada poslodavac po zahtevu u datom roku ne dostavi nadležnom organu neophodnu dokumentaciju, ne poseduje podatke o isplatama zarade ili vozačima za radno vreme u Austriji isplati zaradu nižu od propisane od 1.000 do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 2.000 do 20.000 evra kod ponovljenog prekršaja, a ako je prekršaj učinjen kod više od 3 vozača od 4.000 do 50.000 evra;
 • Napomena: u slučaju kada je učinjeno više prekršaja kazne se izriču za svaki pojedinačni prekršaj.

Francuska

Loi Macron

Zakon o jednakim ekonomskim pravima


Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici) 
 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala 

Trajanje prijave: 

 • Važnost sertifikata je 6 meseci.

 

Predstavnik u Francuskoj:

 • Obavezno, predstavnik može biti isključivo lice koje poseduje odgovarajuću registraciju za obavljanje delatnosti u Francuskoj (SIRET broj).

 

Minimalna zarada:

 • Prema francuskim propisima minimalna zarada od 1. januara 2020. godine iznosi od 10,15 € do 10,39 € po radnom satu, u zavisnosti od kvalifikacije vozača. 
 • U Francuskoj sedmično radno vreme iznosi 35 sati i poslodavac je dužan da vozaču od 36. do 43. radnog sata obračuna i isplati dodatak od 25%, odnosno od 44. do 48 sata dodatak od 50% na osnovnu zaradu. 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija sertifikata o prijavi vozača;
 • Kopija ugovora o radu (prevod nije obavezan); 
 • A1 obrazac (za preduzeća iz trećih zemalja prijava na socijalnog osiguranje).

  

Kontrola primene:

 • Inspektori Ministarstva rada na putevima učestalo kontrolišu da li vozači poseduju sertifikate;
 • Prevoznici su dužni da svom predstavniku redovno dostavljaju dokumentaciju o radnom angažovanju vozača u Francuskoj i isplaćenim zaradama (najkasnije 30 dana po isteku kalendarskog meseca);
 • Dokumentarna kontrola sprovodi se automatizovanim nadzorom rada predstavnika preko portala SIPSI.

 

 

 

Kaznena politika:

 • Drakonska
 • Ukoliko vozač ne poseduje sertifikat o upućivanju kazna iznosi do 750 evra, odnosno do 450 evra ukoliko vozač nema kopiju ugovora o radu;
 • Ukoliko poslodavac nije izvršio prijavu vozača i puterm portala SIPSI generisao sertifikat ili u slučaju da nije imenovao predstavnika u Francuskoj kazna iznosi 2.000 evra za svakog vozača, a u slučaju ponovljenog prekršaja tokom 2 godine 4.000 evra. 
 • Poslodavcima, koji vozačima za radno angažovanje na teritoriji Francuske isplate nižu zaradu od propisane, može biti izrečena opšta krivična sankcija do 1.500 evra, odnosno prekršajna kazna do 2.000 evra, u zavisnosti od zakonskog osnova i organa koji je vršio kontrolu;
 • U slučajevima kada poslodavac u dužem vremenskom periodu isplaćuje nižu zaradu od propisane, može biti izrečena prekršajna kazna do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj (svakog vozača);
 • Nepoštovanje odredbi o evidentiranju vremena rada u Francuskoj i izršenih isplata smatra se krivičnim delom za koje preti kazna od 45.000 evra, odnosno 3 godine zatvora; 

 

Nemačka

MiLoG

Zakon o minimalnoj zaradi


Primena:

 • Bilateralni saobraćaj  (svi prevoznici)
 • Kabotaža (EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za sve prevoznike, isključivo preko zvaničnog portala

Trajanje prijave: 

 • Do 6 meseci, na osnovu stvarnog plana angažovanja.

Predstavnik u Nemačkoj:

 • Poželjno, nadležni organ po pravilu ne preduzimaju dokumentarne kontrole u preduzećima koja imaju predstavnika.

  

 

Minimalna zarada:

 • Prema Uredbi o sprovođenju Zakona o minimalnoj zaradi od 1. januara 2020. najniža satnica iznosi 9,35 €.

  

 

 

 

  

 

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Posedovanje dokumentacije u vozilu nije izričito propisano; 
 • Poželjno posedovanje izvoda iz ugovora o radu na nemačkom jeziku.

 

 

Kontrola primene:

 • Prilikom kontrola na putevima predstavnici policijskih, carinskih i drugih organa evidentiraju podatke vozača i u određenim slučajevima proveravaju da li su vozači prethodno bili prijavljeni;  
 • Česte dokumentarne kontrole: na zahtev organa neophodno dostaviti kompletnu radnu evidenciju, obračune zarada i dokaze o isplati zarade;
 • Tokom 2019. godine u više navrata intenzivne kontrole na putevima, uz primenu unakrsnih anketa vozača zaposlenih kod istog poslodavca.

 

Kaznena politika

 • Rigorozna
 • Ukoliko angažovanje vozača nije pravovremeno prijavljeno na portal kazna, u zavisnosti od kvalifikacije prekšraja, iznosi od 1.500 do 6.000 evra; 
 • U slučajevima kada poslodavac odbije da sarađuje u postupku dokumentarne kontrole, odnosno ne poseduje zakonom i uredbama propisanu dokumentaciju kazna iznosi od 6.000 do 30.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja;
 • U slučajevima kada se dokaže da poslodavac za radno vreme u Nemačkoj nije isplatio propisanu minimalnu zaradu maksimalna kazna iznosi 500.000 evra.


Više informacija o propisima i našem zastupničkom servisu u Austriji:

 

Biljana Ivkovac Nell

biljana.ivkovac-nell@expo.rs

M+43 661 208 490 62

 Redovno upućujete vozače ka Austriji, Francuskoj ili Nemačkoj i zainteresovani ste za neki od naših zastupničkih servisa?

DOSTAVITE ZAHTEV ZA PONUDU:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.