Search
  • Expo

Nove prekršajne kazne u Francuskoj


Digitalni tahograf

Francuske vlasti definisale su nedavno nove prekršaje u vezi sa nedeljnim odmorom vozača. Time je dopunjena već postojeća lista prekršaja.


Od četvrtka, 28. avgusta 2020. u Francuskoj je na snazi Dekret 2020-1088 kojim su uvedena dva nova prekršaja u drumskom prevozu tereta, kojima se sankcioniše kasniji početak nedeljnog odmora, propisanog Uredbom (EZ) 561/2006.

U slučaju da vozač obavezni nedeljni odmor nakon šest uzastopnih perioda od 24 časa od završetka prethodnog nedeljnog odmora započne kasnije izriču se sledeće prekršajne kazne:


- u visini od 750 EUR kod prekoračenja do 12 sati od predviđenog (perekršaj iz grupe 4);

- u visini od 1.500 EUR kod prekoračenja od 12 i više sati (prekšraj iz grupe 5).


Prema Uredbi (EZ) 561/2006 nedeljni odmor se mora započeti najkasnije istekom 6 perioda od 24 časa nakon završetka poslednjeg obaveznog nedeljnog odmora.


Francuski organi po ovom osnovu mogu izricati kazne i za prekršaje učinjene na teritoriji drugih država, u periodu koji prethodi kontroli.


161 views0 comments