Search
  • Expo

Nove prekršajne kazne u FrancuskojFrancuske vlasti definisale su nedavno nove prekršaje u vezi sa nedeljnim odmorom vozača. Time je dopunjena već postojeća lista prekršaja.


Od četvrtka, 28. avgusta 2020. u Francuskoj je na snazi Dekret 2020-1088 kojim su uvedena dva nova prekršaja u drumskom prevozu tereta, kojima se sankcioniše kasniji početak nedeljnog odmora, propisanog Uredbom (EZ) 561/2006.

U slučaju da vozač obavezni nedeljni odmor nakon šest uzastopnih perioda od 24 časa od završetka prethodnog nedeljnog odmora započne kasnije izriču se sledeće prekršajne kazne:


- u visini od 750 EUR kod prekoračenja do 12 sati od predviđenog (perekršaj iz grupe 4);

- u visini od 1.500 EUR kod prekoračenja od 12 i više sati (prekšraj iz grupe 5).


Prema Uredbi (EZ) 561/2006 nedeljni odmor se mora započeti najkasnije istekom 6 perioda od 24 časa nakon završetka poslednjeg obaveznog nedeljnog odmora.


Francuski organi po ovom osnovu mogu izricati kazne i za prekršaje učinjene na teritoriji drugih država, u periodu koji prethodi kontroli.


158 views0 comments
  • Facebook
  • LinkedIn - Grau Kreis
  • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.