Search
  • Expo

Nova regulativa EU u drumskom prevozu
Nakon višegodišnjih pregovora dugo najavljivani set propisa pod nazivom Paket EU za mobilnost uskoro će biti usvojen, a primena novih odredbi očekuje se tokom 2020. godine. Zemlje članice, naime, nova pravila o vremenima upravljanja i odmora vozača, kabotaži i upućivanju vozača na rad van matične zemlje tek treba da preuzmu u nacionalna zakonodavstva. 

Najvažnije odredbe se odnose na: 

  • - Korišćenje redovnog sedmičnog odmora od najmanje 45 sati u kabini vozila na teritoriji cele EU ubuduće nije dozvoljeno, a vozači izvan matične zemlje ne smeju provesti više od 4 sedmice; 

  • - Ubuduće je dozvoljeno korišćenje dva skraćena sedmična odmora od 24 sata, a u tom slučaju vozač na putu izvan matične zemlje može provesti maksimalno 3 sedmice; 

  • - U iznimnim slučajevima (napr. prilikom povratka u matičnu bazu) biće dozvoljeno prekoračenje maksimalnog dnevnog vremena upravljanja do 1 sata; 

  • - Kod upućivanja vozača socijalni propisi druge zemlje članice primenjuju se od momenta ulaska na teritoriju te zemlje članice; 

  • - Kod kabotaže i ubuduće važi pravilo o maksimalno tri vožnje u periodu od 7 dana po obavljanju prekograničnog saobraćaja, ali  nakon tog perioda vozilo najmanje 4 dana mora provesti na teritoriji matične zemlje; 

  • - Počev od 2025. godine sva teška teretna vozila moraju biti opremljena digitalnim tahografima druge generacije, radi efikasnije kontrole primene novih odredbi; 

  • - Laka dostavna vozila (preko 2,5 tone) od polovine 2026. godine takođe moraju biti opremljena savremenim digitalnim tahografima. 

U Paketu EU za mobilnost izostalo je jedinstveno rešenje u vezi sa upućivanjem vozača. Prijavljivanje vozača će i ubuduće biti moguće isključivo preko nadležnih organa zemalja članica. Uspostavljanje jedinstvene platforme za prijavu vozača ostaje za neka druga vremena. Ovo verovatno znači da će i zemlje poput Holandije, Belgije ili skandinavskih zemalja uskoro uvesti obavezu prijavljivanja vozača. 

Za sva pitanja u vezi sa upućivanjem vozača u zemlje EU obratite nam se telefonom ili mailom.

9 views0 comments