Search
 • Expo

Nemačka: Prevoznici iz drugih članica EU do 30.09.2020. mogu obavljati određene unutrašnje transport
Situacija izazvana epidemijom dovela je do dramatičnog zastoja u odvijanju prekograničnog saobraćaja, prvenstveno zbog uvođenja oštrih kontrola na graničnim prelazima, kako prilikom ulaska na teritoriju EU, tako i između zemalja članica. Iz tih razloga pojedine zemlje su uredbama regulisale odstupanja od primene propisa koji se uobičajeno primenjuju na sektor saobraćaja. Cirkularnim obaveštenjem Saveznog ministarstva saobraćaja i digitalne infrastrukture StV 13 / 7372.1/3 od 18.03.2020. kontrolni organi u SRN zamoljeni su da se uzdrže od sankcionisanja kod prekoračenja u pogledu posedovanja EU licence prevoznika i pravila o kabotaži u sledećim slučajevima:

 • Prevoz roba za svakodnevnu upotrebu, prvenstveno životnih namirnica i hrane za životinje između proizvodnih pogona, skladišta i maloprodajnih objekata;

 • Transport roba za medicinsko zbrinjavanje, kao i proizvoda za obuzdavanje i savladavanje epidemije virusom SARS-CoV-2 (prvenstveno se odnosi na proizvode za laboratorijske analize, zaštitnu opremu, dezinfekciona sredstva i druge proizvode);

 • Prevoz pogonskih goriva.


Prevoznici su dužni da se pridržavaju sledećih pravila:

 • Obavezno je posedovanje prateće tovarne dokumentacija koja sadrži podatke o robi koja se prevozi, mesto utovara i istovara, te podatke nalogodavca (poručioca) prevoza;

 • Propisi o maksimalno dozvoljenim dimenzijama i masi, te propisnom obezbeđenju tovara moraju se striktno poštovati;

 • Izričito se moraju poštovati pravila iz domena radnog zakonodavstva, kao i propisi o upućivanju vozača.

 • U pogledu obaveznog vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje važe pravila iz Cirkulara Saveznog ministarstva saobraćaja od 18.03.2020. godine.

Kopiju Cirkularnog uputstva možete preuzeti u nastavku ovog teksta.  Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju na jedan od naših dežurnih telefona:  VoIP (SRB): +381 21 300 9996 Mobilni (DE): +49 176 66 333 821 #ostanikodkuce #stayathome #bleibzuhause Vaš EXPO TIM


6 views0 comments
 • Facebook
 • LinkedIn - Grau Kreis
 • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.