Search

Minimalne zarade u Austriji, Francuskoj, Holandiji i Nemačkoj

PREGLED MINIMALNIH CENA RADA U PREVOZU TERETA NA DAN 01.01.2021.

Od 1. januara 2021. godine u većini zemalja važe novi iznosi minimalne zarade ili novi kolektivni ugovori u oblasti drumskog prevoza tereta.


Austrija


Inostrani prevoznici dužni su da se u Austriji pridržavaju granskog kolektivnog ugovora, prema kojem minimalna bruto zarada vozača u prekograničnom transportu iznosi 9,80 € do 10,82 € po radnom satu. Visina minimalne zarade zavisi od godina staža kod poslodavca. Za vozače koji poseduju kvalifikacije za prevoz opasnog tereta (ADR) minimalna bruto zarada se kreće u rasponu od 10,04 € do 11,06 €.


Francuska


Povećanjem opšte minimalne zarade od 01.01.2021. automatski je povećana i najniža zarada vozača u međunarodnom transportu kreće se od 10,39 € do 11,22 € bruto po radnom satu, u zavisnosti od godina staža kod poslodavca. Prema kolektivnom ugovoru u sektoru transporta ovo se odnosi na prvih 35 radnih sati u nedelji, odnosno prvih 156 radnih sati u mesecu. Dodatak za svaki naredni radni sat iznosi 25%, a za radni učinak iznad 43. radnog sata u nedelji, odnosno 186. radnog sata u mesecu obavezno se isplaćuje dodatak od 50%. Dodatak za rad nedeljom posebno se obračunava. Od 01.01.2021. važe i novi iznosi paušala za smeštaj i ishranu.Nemačka


U SR Nemačkoj se na inostrane prevoznike pimenjuje opšta minimalna zarada, koja od 01.01.2021. iznosi 9,50 €, bruto po radnom satu. Već od 01.07.2021. predviđeno je naredno povećanje minimalne zarade na 9,60 € bruto po radnom satu.Holandija


Opšta minimalna zarada u Holandiji je od 01.01.2021. neznatno korigovana i kreće se, u zavisnosti od ugovorom definisanog broja radnih sati u nedelji, od 9,72 € (40 sati nedeljno) do 10,80 € (36 sati nedeljno) bruto po radnom satu. Za inostrane prevoznike obavezna je primena opštih odredaba iz granskog kolektivnog ugovora, prema kojem redovno radno vreme vozača iznosi 36 radnih sati. Kako je prethodni granski kolektivni ugovor za period od 01.01.2020. do 01.01.2021. istekao, a novi još nije zaključen, trenutno za inostrane prevoznike postoji samo obaveza isplate opšte minimalne zarade, ali ne i satnice iz platnog razreda prema stepenu složenosti poslova. Najniža satnica vozača u međunarodnom transportu do 01.01.2021. iznosila je prema granskom kolektivnom ugovoru 11,36 €. Nakon što tarifni partneri postignu dogovor o visini zarada i novi granski kolektivni ugovor stupi na snagu, inostrani prevoznici će biti u obavezi da ga poštuju.

113 views0 comments
  • Facebook
  • LinkedIn - Grau Kreis
  • Twitter - Grau Kreis
EXPO CONSULTING SERVICES d.o.o.

Germany:

Barbarossastr. 25
D-10779 Berlin

 

 

Mob:+49 176 66 333 821

Tel:  +49 30 818 00 750

Fax: +49 30 818 00 764

France:​

78, allée primavera

UBIDOCA Center, 13997
F-74370 Annecy

 

Tel:  +33 6 492 09 355

Austria:​

Mehrerauer Str. 72A

A-6900 Bregenz

 

Tel:  +43 661 208 490 62

Netherlands:

Strevelsweg 700-303

NL-3083AS Rotterdam

Box D8590

 

Tel:  +31 633 310 661

Greece:

Dimokratias 211

GR- 57019 Neoi Epivates

 

 

Tel:  +30 2392 401 960

 

Head Office:

Svetozara Markovića Toze 2

SRB-21203 Novi Sad - Veternik

Tel: +381 21 300-9996

office@expo.rs

Ponosni smo što su naši klijenti vodeće transportne kompanije u regionu i kompanije sa najbržim rastom.