Search
  • Expo

Francuska: Vozačima iz EU za ulazak u Francusku dovoljan EU-sertifikat


EVROPSKA KOMISIJA I FRANCUSKE VLASTI USAGLASILE SU OLAKŠICE KOD PRELASKA FRANCUSKE GRANICE ZA VOZAČE U DRUMSKOM PREVOZU 


Vozači koji obavljaju prekogranični prevoz tereta između zemlje članice EU i Francuske nisu više u obavezi da prilikom ulaska u Francusku prezentuju potvrde i sertifikate prema uredbama Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske od 08.04.2020. 

Vozači koji rade za prevoznike iz trećih zemalja do daljeg moraju prezentovati dokumente u skladu sa francuskim propisima. 

Kao dokaz vozačima prevoznika iz drugih članica EU ubuduće je dovoljan EU-sertifikat za vozače u međunarodnom prevozu. EU Certificate for International Transpo
Download • 116KB

EU SERTIFIKAT ZA VOZAČE U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU

12 views0 comments