Tradicija, znanje, inovacije


Preduzeće EXPO d.o.o. osnovano je još 1990. godine i prvih godina postojanja se bavilo izdavaštvom i trgovinom. Mnogi Novosađani pamte naš EXPO OGLASNIK, prve besplatne reklamne novine u gradu. One će kasnije prerasti u MALE GRADSKE NOVINE koje štampamo u sopstvenoj štampariji, iz koje izlaze i drugi grafički proizvodi - knjige, poslovna dokumentacija i ambalaža.

 

Naše preduzeće učestvovalo je početkom 90tih i u prvom projektu stvaranja privredne baze podataka i elekronske berze ponude i tražnje - IBI - Info Bank International. Preko naše berze ponude i tražnje trgovalo se sirovinama, strateškim robama i robom široke potrošnje. Tokom realizacije ovog projekta stečena su dragocena znanja, koja i danas koristimo u radu.

 

U periodu od 2003. do 2005. godine uspešno je izvršeno restrukturiranje preduzeća, prodata je štamparija, a pretežna delatnost postaje pružanje poslovnih i savetodavnih usluga domaćim i stranim klijentima. Kao deo međunarodnog konzorcijuma savetnika radili smo na restrukturiranju komunalne uprave u Novom Sadu i Zrenjaninu i na modernizaciji vodosnabdevanja u više gradova u Srbiji. Zajedno sa nemačkim ekspertima učestvovali smo u strateškom restrukturiranju regionalnog vodosnabdevanja u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Od 2009. do 2012. godine predvodili smo međunarodni konzorcijum savetnika na privlačenju strateškog partnera za modernizaciju TE-TO Novi Sad.

 

Od polovine 2016. godine uslužni portfolio smo usmerili na pružanje specijalizovanih zastupničkih usluga za  preduzeća koja se bave međunarodnim drumskim prevozom robe.

 

Od marta 2017. godine poslovne aktivnosti realizujemo preko naših platformi u Novom Sadu (Srbija), Berlinu (SR Nemačka), Bregencu (Austrija), Anesiju (Francuska), Vertu (Holandija) i Solunu (Grčka).