Prijavljivanje vozača koji obavljaju prevoz na teritoriji SR Nemačke od 1. jula 2017. godine moguće je isključivo preko portala Uprave carina SRN. Dosadašnji način prijavljivanja putem telefaksa moguć je samo zaključno sa 30. junom ove godine.

 

Prelaskom na elektronsko prijavljivanje nemački organi prilikom redovnih kontrola teretnog saobraćaja mogu odmah da provere da li su posade kamiona uredno prijavljene.

 

Kao i do sada od obaveze prijavljivanja izuzeti su vozači koji preko nemačke teritorije obavljaju tranzitne vožnje.

 

Podnošenjem prijave transportno preduzeće se obavezuje da vozaču za vreme rada na teritoriji SR Nemačke isplati bruto zaradu od 8,84 evra po času, a prilikom kontrole nemački organi zahtevaju dostavljanje ugovora o radu, evidenciju radnog angažovanja, obračune zarada, dokaze o isplati zarada i podatke o poručiocima.

 

Prema najavama iz Uprave carina, saobraćajne policije i Savezne službe za teretni saobraćaj (BAG) u nerednom periodu se može očekivati intenzivnija kontrola primene socijalnih propisa u oblasti transporta. Osim  primene nemačkih propisa o minimalnoj ceni rada, ovo se odnosi i na nedavno usvojene izmene propisa koji regulišu pravo vozača na korišćenje redovnog nedeljnog odmora. Poslodavci su od 1. juna 2017. dužni da vozačima omoguće da produženi nedeljni odmor (45 sati) koriste izvan vozila u odgovarajućem smeštaju, sa zadovoljavajućim sanitarnim uslovima.

 

Za bliže informacije ili detaljnije tumačenje propisa, obratite nam se mailom ili telefonom.

 

Ukoliko ste zainteresovani da nam poverite zastupanje u vezi sa primenom socijalnih propisa u SR Nemačkoj, informišite se detaljnije o našim uslugama zastupanja u Nemačkoj.