SOCIJALNI PROPISI

SOCIJALNI PROPISI · 28. May 2020
Postepeno ukidanje olakšica u drumskom prevozu tereta koje su važile tokom prvog talasa pandemije

SOCIJALNI PROPISI · 15. April 2020
Olakšice za vozače prilikom ulaska u Francusku

SOCIJALNI PROPISI · 15. April 2020
Austrija: Odstupanja od vremena upravljanja

SOCIJALNI PROPISI · 13. April 2020
Obrasci potvrda i sertifikata za ulazak vozača na teritoriju Francuske

SOCIJALNI PROPISI · 20. March 2020
Izmene propisa u pogledu obaveznog vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje u Nemačkoj, Austriji i Holandiji

SOCIJALNI PROPISI · 09. February 2020
Od 1. marta 2020. važi obaveza prijavljivanja vozača u Holandiji.

SOCIJALNI PROPISI · 26. January 2020
Tokom januara francuski inspektori rada intenzivno kontrolisali strane prevoznike. Dostavljeno više zahteva za uvidom u dokumentaciju u skladu sa loi Macron.

SOCIJALNI PROPISI · 26. December 2019
Od 1. januara 2020. godine u Austriji se primenjuju nove satnice za profesionalne vozače.

SOCIJALNI PROPISI · 25. December 2019
Nakon višegodišnjih pregovora Parlament EU i Evropski savet usaglasili su odredbe Evropskog paketa za mobilnost.

SOCIJALNI PROPISI · 15. December 2019
Prevoznici iz trećih zemalja (izvan EU) obavezni su da poštuju austrijski Zakon o sprečavanju socijalnog dampinga

Show more