SOCIJALNI PROPISI

SOCIJALNI PROPISI · 09. February 2020
Od 1. marta 2020. važi obaveza prijavljivanja vozača u Holandiji.

SOCIJALNI PROPISI · 26. January 2020
Tokom januara francuski inspektori rada intenzivno kontrolisali strane prevoznike. Dostavljeno više zahteva za uvidom u dokumentaciju u skladu sa loi Macron.

SOCIJALNI PROPISI · 26. December 2019
Od 1. januara 2020. godine u Austriji se primenjuju nove satnice za profesionalne vozače.

SOCIJALNI PROPISI · 25. December 2019
Nakon višegodišnjih pregovora Parlament EU i Evropski savet usaglasili su odredbe Evropskog paketa za mobilnost.

SOCIJALNI PROPISI · 15. December 2019
Prevoznici iz trećih zemalja (izvan EU) obavezni su da poštuju austrijski Zakon o sprečavanju socijalnog dampinga

SOCIJALNI PROPISI · 15. December 2019
Od 1. januara 2020. minimalna zarada u Nemačkoj iznosi 9,35 €