SOCIJALNI PROPISI · 01. June 2020
U zemljama članica EU ponovo su na snazi odredbe iz Direktive EU 561/2006 o vremenima upravljanja, obaveznom odmoru i prekidima vožnje.

SOCIJALNI PROPISI · 28. May 2020
Postepeno ukidanje olakšica u drumskom prevozu tereta koje su važile tokom prvog talasa pandemije

SOCIJALNI PROPISI · 15. April 2020
Olakšice za vozače prilikom ulaska u Francusku

SOCIJALNI PROPISI · 15. April 2020
Austrija: Odstupanja od vremena upravljanja

SOCIJALNI PROPISI · 13. April 2020
Obrasci potvrda i sertifikata za ulazak vozača na teritoriju Francuske

31. March 2020
Nemačko ministarstvo saobraćaja povuklo odluku o obavljanju kabotaže do 30.09.2020.

SOCIJALNI PROPISI · 20. March 2020
Izmene propisa u pogledu obaveznog vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje u Nemačkoj, Austriji i Holandiji

SOCIJALNI PROPISI · 09. February 2020
Od 1. marta 2020. važi obaveza prijavljivanja vozača u Holandiji.

SOCIJALNI PROPISI · 26. January 2020
Tokom januara francuski inspektori rada intenzivno kontrolisali strane prevoznike. Dostavljeno više zahteva za uvidom u dokumentaciju u skladu sa loi Macron.

SOCIJALNI PROPISI · 26. December 2019
Od 1. januara 2020. godine u Austriji se primenjuju nove satnice za profesionalne vozače.

Show more