expo%20kartica%20prva%20strana_edited.pn

Zastupnički servis

u EU za prevoznike iz regiona

Naš zastupnički servis namenjen je prevoznicima iz regiona prilikom upućivanja vozača u zemlje EU, u kojima se socijalni propisi i zakoni o minimalnoj zaradi obavezno primenjuju na oblast prekograničnog saobraćaja: 

  • Austrija LSD-BG

  • Francuska - Loi Macron

  • Holandija - WagwEU

  • Nemačka  - MiLoG

Korisnici našeg zastupničkog servisa redovno dobijaju informacije o izmenama evropskih regulativa i nacionalnih propisa, važećem iznosu minimalne zarade, novim procedurama kod upućivanja vozača ili o uvođenju evropskih regulativa prilikom upućivanja vozača u drugim članicama EU. Podršku pružamo i u drugim slučajevima - kod prekršajnih kazni ili u nepredviđenim situacijama. 

Klijentima pružamo kompletnu uslugu po fer cenama: otvaranje i administriranje naloga na zvaničnim portalima,  imenovanje lokalnog predstavnika u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji, podnošenje pojedinačnih i zbirnih prijava o upućivanju vozača i podršku u slučajevima kontrole od strane nadležnih organa. 

 

law talk.png
operator.png
Upućivanje_vozaca_.png

Upućivanje vozaca

Predstavljanje vozaca.png

Predstavljanje pred kontrolnim organima