Naših 30 godina:

LOGO_REVOLUTION_EXPO.png

Tradicija, znanje, inovacije

Preduzeće EXPO d.o.o. osnovano je još 1990. godine i prvih godina postojanja bavilo se izdavaštvom i trgovinom. Mnogi Novosađani pamte naš EXPO OGLASNIK, prve besplatne reklamne novine u gradu. One će kasnije prerasti u MALE GRADSKE NOVINE koje štampamo u sopstvenoj štampariji, iz koje izlaze i drugi grafički proizvodi - knjige, poslovna dokumentacija i ambalaža.

 

Naše preduzeće učestvovalo je početkom 90tih u stvaranju prve privredne baze podataka i elektronske berze ponude i tražnje - IBI - Info Bank International. Preko naše berze ponude i tražnje trgovalo se sirovinama, strateškim robama i robom široke potrošnje. Tokom realizacije ovog projekta stečena su dragocena znanja, koja i danas koristimo u radu.

 

U periodu od 2003. do 2005. godine uspešno je izvršeno restrukturiranje preduzeća, prodata je štamparija, a pretežna delatnost postaje pružanje poslovnih i savetodavnih usluga domaćim i stranim klijentima. Kao deo međunarodnog konzorcijuma savetnika radili smo na restrukturiranju komunalne uprave u Novom Sadu i Zrenjaninu i na modernizaciji vodosnabdevanja u više gradova u Srbiji. Zajedno sa nemačkim ekspertima učestvovali smo u strateškom restrukturiranju regionalnog vodosnabdevanja u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Od 2009. do 2012. godine predvodili smo međunarodni konzorcijum savetnika na privlačenju strateškog partnera za modernizaciju TE-TO Novi Sad.

 

Od polovine 2016. godine uslužni portfolio smo usmerili na pružanje specijalizovanih zastupničkih usluga za preduzeća koja se bave međunarodnim drumskim prevozom robe.  Zastupničke i poslovne aktivnosti realizujemo preko naših platformi u Novom Sadu (Srbija), Berlinu (SR Nemačka), Bregencu (Austrija), Anesiju (Francuska), Vertu (Holandija) i Solunu (Grčka).