· 

Francuska (Loi Macron): Intenzivne kontrole inspekcije rada


Inspektori Ministarstva rada Francuske od 5. do 20. januara 2020. intenzivno su kontrolisali poštovanje propisa o minimalnoj zaradi kod većeg broja stranih prevoznika.  

 

U terenskim kontrolama od vozača su na uvid traženi važeći sertifikati o upućivanju i kopije ugovora o radu.

 

Po obavljenim kontrolama inspektori rada su od predstavnika u Francuskoj u više slučajeva zahtevali uvid u dokumentaciju o izvršenim zaradama i evidenciji radnog angažovanja vozača na teritoriji Francuske. 

 

 

 Za više informacija o primeni francuskih propisa, obaveznom arhiviranju dokumentacije ili o našem zastupničkom servisu u Francuskoj obratite nam se telefonom ili mailom.

 

 

Write a comment

Comments: 0