· 

AUSTRIJA: Od 1. januara 2020. nove cene rada za vozače


Sa prvim danom naredne godine u Austriji se prema odredbama Kolektivnog ugovora u sektoru prevoza tereta primenjuju nove najniže cene rada. 

 

Svi prevoznici koji obavljaju prekogranični prevoz tereta ili kabotažu dužni su da svojim vozačima od 1. januara 2020. isplaćuju sledeće minimalne bruto zarade po svakom satu rada na teritoriji Austrije: 

 

 

 

 

Vozači teretnih vozila iznad 3,5 t i sa max. 3 osovine

do 5 godina staža kod poslodavca

9,42 €

od 5 do 10 godina staža kod poslodavca

9,66 €

od 10 do 15 godina staža kod poslodavca

9,89 €

od 15 do 20 godina staža kod poslodavca

10,19 €

više od 20 godina staža kod poslodavca

10,42 €

 

Vozači teretnih vozila iznad 3,5 t i više od 3 osovine

do 5 godina staža kod poslodavca

9,55 €

od 5 do 10 godina staža kod poslodavca

9,77 €

od 10 do 15 godina staža kod poslodavca

10,05 €

od 15 do 20 godina staža kod poslodavca

10,32 €

više od 20 godina staža kod poslodavca

10,56 €

  

Vozači tegljača

do 5 godina staža kod poslodavca

9,66 €

od 5 do 10 godina staža kod poslodavca

9,89 €

od 10 do 15 godina staža kod poslodavca

10,19 €

od 15 do 20 godina staža kod poslodavca

10,42 €

više od 20 godina staža kod poslodavca

10,66 €

  

Vozači ADR

do 5 godina staža kod poslodavca

9,89 €

od 5 do 10 godina staža kod poslodavca

10,19 €

od 10 do 15 godina staža kod poslodavca

10,42 €

od 15 do 20 godina staža kod poslodavca

10,66 €

više od 20 godina staža kod poslodavca

10,90 €

 

Navedene iznose neophodno je uneti u izvode iz ugovora o radu, koje vozači prilikom kontrole moraju imati uz sebe. Klijenti koji koriste naš zastupnički servis u Austriji narednih dana će, ukoliko je to neophodno, dobiti izmenjene izvode iz ugovora o radu, odnosno izmenjene prijave na portal Saveznog ministarstva finansija Austrije. 

 

Za više informacija o primeni austrijskh socijalnih propisa ili o našem zastupničkom servisu u Austriji obratite nam se telefonom ili mailom.

 

 

Write a comment

Comments: 0