Zastupanje prevoznika u međunarodnom prevozu robe i putnika


Uslovi poslovanja u međunarodnom transportu su iz godine u godinu sve oštriji, a preduzeća koja se bave transportom nailaze na brojne prepreke.

 

Naš zadatak je da klijentima pomognemo da na efikasan i siguran način prevaziđu ograničenja na koja nailaze poslujući na međunarodnom tržištu, izbegnu nehotično kršenje propisa i visoke kazne.

 

Naše usluge zastupanja uvek podrazumevaju i savetodavnu komponentu, kako u vezi sa primenom propisa, tako i u vanrednim okolnostima (prekršajni postupci, naknade štete).

 

Za bliže informacije obratite nam se telefonom ili mejlom.

 

 

Zastupanje u Nemačkoj

Za prevoznike iz regiona koncipirali smo uslugu zastupanja u Nemačkoj, kako u vezi sa primenom socijalnih propisa (prijava upućenih vozača), tako i zastupanje pred nemačkim organima.

Detaljnije›


Profesionalna usluga pod fer uslovima

Zainteresovani ste da Vas zastupamo pred nemačkim organima? Kontaktirajte nas ili pošaljite prijavu!

Prijava za zastupanje›